Installation

SMW Elevator har över 50 år lång erfarenhet av att installera olika hisstyper. Vi har ett brett utbud av flexibla och kundanpassade hisslösningar, allt ifrån vertikala hissar till snedbanehissar.

Oavsett vilken hisstyp vi levererar har vi alltid fokus kvalité och miljö med kunden i centrum.

SMW levererar högkvalitativa hissanläggningar i publika miljöer, kontor, lager och bostäder.

SMW installerar:

Nyinstallation av hissar

Våra hissar produceras i Sverige och Europa. Vi arbetar med öppna och olåsta hissystem för att göra underhåll och service enklare och billigare för slutkunden.

Referensprojekt