Modernisering

När en hiss har tjänat sina resenärer under många år kan det finnas ett behov av en modernisering 

SMW har lång och stor erfarenhet av att modernisera alla typer av hissar och rulltrappor. En modernisering kan ske i olika steg och storlek på omfattning för att anpassa åtgärderna efter behov och samtidigt vara kostnadseffektiv.

Vissa moderniseringar krävs för att anpassa och uppfylla rådande direktiv och föreskrifter som Boverket och Arbetsmiljöverket fastställer. SMW vägleder dig som kund om du är osäker på vad som krävs och behövs.

Vi levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden vilket innebär att kunden ges valfrihet att välja vilken serviceleverantör man önskar efter garantitidens utgång.

Modernisering & nyinstallation